MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Australia - Tanami road to Ayers Rock (Uluru)

ML Consulting heeft ruime ervaring met het projectmatig ontwikkelen van kleine en grote (complexe) projecten in met name de infrastructurele projecten (snelwegen, tunnels, sluizen, havenkades, waterwegen etc.), maar tevens in stedelijke (gebieds)ontwikkeling, jachthavens en industriële projecten.

Opdrachtgevers

Projecten

Diensten ML Consulting

logo RWS Infra en Waterstaat

Veerinrichtingen Waddengebied

Regisseur Assetmanagement            Lees verder

Rijkswaterstaat

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Interim Contractmanagement          Interim Technisch Manager          Regisseur Assetmanagement            Lees verder

Provincie Fryslân                    De Centrale As

Gebiedsontwikkeling De Centrale As

Contractmanager                          Regisseur                                              Lees verder

 Gemeente Den Helder

Capaciteitsuitbreiding Haven Den Helder

Tenderspecialist    Lees verder

Bedrijvenkring Urk

Havenontwikkeling Urk

Projectmanager    Lees verder

Provincie Overijssel, Gemeente Ommen en Gemeente Hardenberg    Rijkswaterstaat

N36 Omleiding Ommen

Contractmanager    Lees verder

Overige projectreferenties

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Baggerwerkzaamheden Waardkanaal

Adviseur

       Hoogheemraadschap Delfland

Technische Automatisering Delfland

Adviseur

       Provincie Noord Holland     Rijkswaterstaat

Capaciteitsuitbreiding Coentunnel

N201 Omleiding Aalsmeer - Uithoorn

Projectingenieur

Adviseur

         Rijkswaterstaat

Rijksweg 73-zuid Tunnels Roermond, Swalmen en Tegelen

Projectingenieur

Overige projectreferenties: