MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Opdrachtgever:

logo RWS Infra en Waterstaat
lauwersoog

Project - omvang < € 20 miljoen -

De Veerinrichtingen Wadden bestaan uit de aanleginrichtingen:

  • Harlingen
  • Holwerd
  • Lauwersoog
  • Vlieland
  • Terschelling
  • Ameland
  • Schiermonnikoog

Rijkswaterstaat heeft er alle belang bij dat de aanleginrichtingen optimaal en veilig functioneren en presteren. Het gezamenlijke belang Noord Nederland (de regio, SLU en PPO) is dat onveilige situaties, repeterende storingen en lange wachttijden bij de aanleginrichtingen vermeden worden.

Diensten ML Consulting

Voor de Veerinrichtingen wordt vast en variabel onderhoud 2020 - 2030 voorbereid en in de markt gezet. De organisatie van het projectteam is vormgegeven volgens het IPM model. Hierin vervult Martin Laverman, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de regio, de rol van Regisseur Assetmanager.

Martin Laverman ondersteunt en adviseert het Technisch-, Project- en Assetmanagement om te komen tot een verantwoorde werkwijze voor het bereiken van o.a. een getekende projectopdracht (POF), de klanteisspecificaties (KES), het gewenste projectresultaat, de fasering, de activiteitenplanning en de projectbeheersing.

Werkzaamheden Regisseur Assetmanager:

Als Regisseur Assetmanager in mixed teams gedurende de voorbereiding aanspreekpunt voor het opstellen en bewaken van de projectopdracht (POF) en de beheersing en implementatie van het KES proces en het in kaart brengen van de (ontbrekende) areaalgegevens.

Het brengen van de operationele doelen van het netwerk in het project (ophalen en verenigen van de klanteisen met betrekking tot de assets bij interne stakeholders) aan de hand van het OAM (Omgevings- en Assetmanagement) proces en de werkwijzer A&O (Aanleg- en Onderhoud).

Het voeren van regie over de netwerkproductie (verkenning, planuitwerking, aanleg en onderhoud) en verantwoordelijk voor de advisering over de regionale (netwerk)productie. Het organiseren, inbrengen van assetmanagement adviezen waaronder areaalgegevens, programmering, contracten en system engineering.

Zorg dragen voor de verbinding én contacten van betrokken regio en partners. Het betrekken van partijen bij de invulling van het assetmanagement. Het borgen en bewaken dat de belangen van de netwerkdirecteur en regionaal beleid dat van toepassing is wordt meegenomen in het project.

tekst