MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Opdrachtgever:

Bedrijvenkring Urk

Project: - omvang > € 50 miljoen -

Dit project omvat de initiatiefase en definitiefase voor de aanleg van een nieuwe buitendijkse haven, gekoppeld aan de uitbreiding van het binnendijkse bedrijventerrein en de herinrichting van de bestaande haven.

Dit project heeft tot doel om de economie van Urk, die van oorsprong vooral is gebaseerd op de visserij, te verbreden met watergebonden bedrijvigheid en industrie bestaande uit; scheepsbouw, scheepsrefit en -afbouw, overslag binnenvaart (bulk, stukgoed en e.v.t. containers, afmeerfacilliteiten voor de binnenvaart, werkhaven voor aanleg en onderhoud van natte infrastructuur en een havengebonden bedrijventerrein.

Door verplaatsing van nautische en industriële activiteiten naar de nieuwe buitendijkse haven komt in de bestaande haven ruimte vrij ten behoeve van de (i) capaciteitsuitbreiding van de jachthaven, (ii) de ontwikkeling van toeristische voorzieningen, leisure en uitbreiding van horeca functies, (iii) watergebonden detailhandel en (iv) woningbouw met uitzicht over de haven en het IJsselmeer.

Tekst


Diensten ML Consulting:

Als partner van DenC Consult BV ondersteunt ML Consulting BV de initiatiefnemers van dit project, de Bedrijven Kring Urk (BKU) en de gemeente met strategische adviezen en regisseert namens deze partijen de samenwerking tussen publieke en private partijen met als doel om een concreet uitvoerbaar en integraal plan te ontwikkelen, dat gefaseerd kan worden uitgevoerd.