MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Opdrachtgever:

Gemeente Den Helder
Onderzeedienstkade Den Helder

Project: - omvang > € 10 miljoen -

Het doel van dit project is het uitbreiden van de havencapaciteit voor de offshoresupplyschepen. De gemeente Den Helder wil zich ontwikkelen tot de offshorehoofdstad van Nederland. Dit hoofddoel is onder te verdelen in een aantal subdoelen:

  De realisatie van de verbredingen van de havenkades en het geschikt maken voor multipurpose gebruik door offshore, visserij en andere havengebruikers. De verbreding biedt meer ruimte voor werkzaamheden bij schepen, zoals laden/lossen, opslag en aan-/afvoer van goederen, tankcleaning en afgifte afvalproducten.

  De kades worden gemoderniseerd naar de actuele eisen en behoeften van de gebruikers, zoals ISPS regelgeving (Internationale Ships- and Port facility Security), verlichting, drinkwatervoorziening, energievoorziening aan de wal.

  Verder wordt een aanlegvoorziening getroffen voor veilige toegang van recreatievaart naar de jachthaven Willemsoord, die daar wordt ontwikkeld.

  Noodzakelijk onderhoud van de kade ter verbetering van de staat van de kade.

  Aanbieden van een veilige ligplaats voor de steeds groter wordende (offshore) schepen.

  De onderzeedienstkade wordt geschikt gemaakt voor het ontvangen van grotere riviercruiseschepen of zelfs zeecruiseschepen.

Het resultaat van het project is een gerenoveerde en verbrede Onderzeedienstkade en Visserijkade met ISPS beveiliging op de verbrede Onderzeedienstkade en de NAM-kade. De onderzeedienstkade is optimaal ingericht voor de Offshore-supplyfunctie, verlichting, overslagmogelijkheden en heeft een vloeistofdichte kadevloer. De Visserijkade wordt optimaal voor purpose gebruik ingericht, die zowel voor visserij als voor offshore-supplyschepen, beroepsvaart en toerisme bruikbaar wordt. Daarnaast wordt een aanlegvoorziening voor jachten geleverd die de jachthaven in Willemsoord willen bezoeken en voor de Zeedoksluis moeten wachten.

Diensten ML Consulting:

Voor het project capaciteitsuitbreiding havenkade Den Helder is Martin Laverman als tenderspecialist verantwoordelijk voor het Design en Construct aanbestedingsmanagement. ML Consulting adviseert strategisch de Europese niet openbare aanbestedingsprocedure, stelt alle relevante aanbestedingsdocumenten op en coördineert en organiseert de procesbegeleiding onder het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

Overige projectreferenties: