MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Over ML Consulting

Martin Laverman van ML Consulting treedt al meer dan 15 jaar voor opdrachtgevers (overheid en semi-overheid alsmede bedrijfsleven) op als projectmanager, contractmanager, adviseur of tenderspecialist bij civieltechnische projecten.

    ‘Met de toename van geintegreerde risicogestuurde samenwerkingen nemen taken, verantwoordelijkheden en risico’s toe. Ik hecht waarde aan robuuste faseringen en zorgvuldigheid in de omgang met belangen van alle partijen. Alle werkzaamheden en producten dienen inhoudelijk, procesmatig en juridisch robuust te zijn. Een belangrijke voorwaarde om deze robuustheid te borgen is de kennis en kunde van de projectorganisatie en het in te zetten personeel. Een optimale communicatie én samenwerking is daarbij noodzakelijk.’

ML Consulting biedt u deze borging. Wij laten ons waar nodig bijstaan door externe expertise. Hierbij wordt de kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid van de in te schakelen personen door ML Consulting gegarandeerd.

Gedurende de uitwerking van een opdracht is een open proces én de inbreng door de opdrachtgever van eminent belang. De belangen van de opdrachtgever bij het nemen van strategische beslissingen dienen gewaarborgd te worden. Door ML Consulting wordt gedurende de opdracht verantwoording afgelegd over de voortgang en de juiste uitvoering van de genomen besluiten.

Martin Laverman

‘Ik ben een avonturier, een pionier, waarbij ik iedere uitdaging gestructureerd aan ga! Gedurende mijn onvergetelijke offroad expeditie van Australië via Azie naar Nederland heb ik al mijn ervaringen en expertise toe moeten passen om het beoogde einddoel te kunnen bereiken; een behouden en veilige thuiskomst! Door direct aan te pakken, win-win situaties te creëren en vooral door te zetten en te sturen op samenwerking heb ik grenzen verlegd en ben landsgrenzen gepasseerd die op voorhand als onmogelijk werden bestempeld. Het, op een verantwoorde wijze, passeren van bergketens in de Himalaya en het Pamir gebergte op een hoogte van bijna 6.000 meter, het doorkruisen van immense woestijnen, het trotseren van de verzengende hitte in tropische regenwouden en het ontmoeten van mensen van dezelfde wereld is echt een onbeschrijfelijk gevoel.’

Mijn reiservaringen deel ik graag aan de hand van lezingen, presentaties en informele bijeenkomsten met huidige en toekomstige opdrachtgevers. Reizen en projectmatig werken hebben veel meer met elkaar gemeen dan je voor mogelijk houdt.

 

tekst