MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Nepal - Offroad to Kathmandu
Iran - Desert Dasht-e Lut
Turkmenistan - 'The Gate To hell' (Derweze)

Mijn diensten richten zich op de ondersteuning aan projectorganisaties voor het uitwerken en opstarten van een innovatieve en resultaatgerichte projectaanpak. Kernactiviteiten zijn de begeleiding en het strategisch adviseren van opdrachtgevers bij het projectmanagement, het contractmanagement en het inkoop- en aanbestedingsmanagement (de contractering en het innovatief aanbesteden) van o.a werken en diensten.

Projectmanagement

           PM2

We leven in een Tijd waar Geld en Kwaliteit een belangrijke rol vervullen. De beheersing van Tijd-Geld-Kwaliteit in combinatie met eisen en wensen van alle stakeholders én ervoor te zorgen dat de risico’s komen te liggen bij die partijen die ze het beste kunnen dragen zijn bepalende succesfactoren.

Ik ondersteun en adviseer bij het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Kernactiviteiten richten zich hierbij op het Human Resource Management (organisatie) en Projectondersteunende trajecten (planningmanagement, kostenmanagement en risicomanagement).

Contractmanagement

                    CM1

Ik ondersteun en adviseer bij het contractmanagement en contractbeheer. Welke prestaties worden vooraf verwacht, welke prestaties worden geleverd en hoe worden de prestaties uiteindelijk getoetst? Op welke wijze kan een contract binnen een organisatie verantwoord worden gemanaged?

Contractmanagement zorgt dat contractafspraken helder, meetbaar en controleerbaar zijn. Bovendien waarborgt het de daadwerkelijke controle. Daarbij is het van belang dat er overeengekomen doelstellingen zijn vastgesteld tussen alle betrokken partijen. 

Aanbestedingsmanagement

               AB4

Een aanbestedingsproces vraagt veel van meerdere organisaties. Levert een aanbesteding het gewenste resultaat (value for money)? Voldoet de aanbesteding aan de vigerende wet- en regelgeving? Verloopt het proces soepel en efficiënt?

Ik ondersteun en adviseer bij het aanbestedingsmanagement. Hierbij worden alle relevante aanbestedingsdocumenten opgesteld én wordt de gehele procesbegeleiding onder het vigerende Aanbestedingsreglement georganiseerd en gecoördineerd.

 

tekst